Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=80, pid=118)
   headline => protected'Blízká skupina' (16 chars)
   subheadline => protected'Co je blízká skupina u výtahů?' (34 chars)
   title => protected'Blízká skupina' (16 chars)
   description => protected'<div>Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny
       do různých vertikálních oblastí (zón), protože je neekonomické, pok
      ud všechny výtahy obsluhují všechna poschodí.</div> <div>V budovác
      
      
      
      
      udovy.</div>
' (546 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=40, pid=118) headline => protected'Vzdálená skupina' (18 chars) subheadline => protected'Co se označuje u výtahů jako dálková skupina?' (50 chars) title => protected'Vzdálená skupina' (18 chars) description => protected'Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny do r
         
         
         kou od cca 60 m do 120 m existuje rozdělení do skupin. <br /><br />Skupina
          výtahů pro dolní zónu představuje blízkou skupinu, výtahy pro horní
          zónu představují vzdálenou skupinu. <br />Ve středu se případně nac
         hází přestupní zastávka. <br /><br />Rychlé výtahy (expresní výtahy
         ) přepravují osoby např. z přízemí přímo na přestupní podlaží vz
         dálené skupiny.
' (625 chars) related => protectedNULL uid => protected40 (integer) _localizedUid => protected411 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected40 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected80 (integer) _localizedUid => protected451 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected80 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Blízká skupina

Co je blízká skupina u výtahů?

Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny do různých vertikálních oblastí (zón), protože je neekonomické, pokud všechny výtahy obsluhují všechna poschodí.

 

V budovách s výškou od cca 60 m do 120 m existuje rozdělení do skupin. Skupina výtahů pro dolní zónu představuje blízkou skupinu, výtahy pro horní zónu představují vzdálenou skupinu. Ve středu se případně nachází přestupní zastávka. Blízká skupina obsluhuje poschodí spodní poloviny budovy.

Viz i : Vzdálená skupina

zpět k přehledu