Vzdálená skupina

Co se označuje u výtahů jako dálková skupina?

Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny do různých vertikálních oblastí (zón), protože je neekonomické, pokud všechny výtahy obsluhují všechna poschodí.

V budovách s výškou od cca 60 m do 120 m existuje rozdělení do skupin.

Skupina výtahů pro dolní zónu představuje blízkou skupinu, výtahy pro horní zónu představují vzdálenou skupinu.
Ve středu se případně nachází přestupní zastávka.

Rychlé výtahy (expresní výtahy) přepravují osoby např. z přízemí přímo na přestupní podlaží vzdálené skupiny.

zpět k přehledu