Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=40, pid=118)
   headline => protected'Vzdálená skupina' (18 chars)
   subheadline => protected'Co se označuje u výtahů jako dálková skupina?' (50 chars)
   title => protected'Vzdálená skupina' (18 chars)
   description => protected'Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny do r
      
      
      kou od cca 60 m do 120 m existuje rozdělení do skupin. <br /><br />Skupina
       výtahů pro dolní zónu představuje blízkou skupinu, výtahy pro horní
       zónu představují vzdálenou skupinu. <br />Ve středu se případně nac
      hází přestupní zastávka. <br /><br />Rychlé výtahy (expresní výtahy
      ) přepravují osoby např. z přízemí přímo na přestupní podlaží vz
      dálené skupiny.
' (625 chars) related => protectedNULL uid => protected40 (integer) _localizedUid => protected411 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected40 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Vzdálená skupina

Co se označuje u výtahů jako dálková skupina?

Vysoké budovy jsou z důvodu ekonomického zpřístupnění rozděleny do různých vertikálních oblastí (zón), protože je neekonomické, pokud všechny výtahy obsluhují všechna poschodí.

V budovách s výškou od cca 60 m do 120 m existuje rozdělení do skupin.

Skupina výtahů pro dolní zónu představuje blízkou skupinu, výtahy pro horní zónu představují vzdálenou skupinu.
Ve středu se případně nachází přestupní zastávka.

Rychlé výtahy (expresní výtahy) přepravují osoby např. z přízemí přímo na přestupní podlaží vzdálené skupiny.

zpět k přehledu