• Posouzení rizika Plus

Posouzení rizika Plus

Plus pro servis pro Váš výtah / výtahové zařízení

Provozovatel výtahu má velkou zodpovědnost. Od roku 2015 se k tomu přidává povinnost vyvozovat potřebná a vhodná ochranná opatření na základě pravidelně prováděného posuzování rizik na výtahovém zařízení podle § 3f nařízení o provozní bezpečnosti.

Naše nabídka: Posoudíme Vaše zařízení v souladu s nařízením a normou včetně podrobné dokumentace.

  • Přizpůsobení stávajícího výtahového zařízení úrovni současné techniky.
  • Provedení posouzení rizik
  • Vyhotovení konceptu pro přizpůsobení aktuální úrovni techniky
  • Alternativně: Vyhotovení individuálního návodu na nouzové vyproštění

Vaše přidaná hodnota

Výhoda našich smluvních zákazníků

Náš produkt sahá daleko nad rámec minimálních požadavků EK ZÜS (okruh rozhodujících osob schválených kontrolních orgánů). Kromě kompenzace více než 50 potenciálních ohrožení umožňuje na tom vybudovaný koncept opatření intenzivní posouzení rizika. Náš kvalifikovaný odborný personál je k dispozici činy i radami před, během a po ukončení prací. Případně potřebná opatření se vypracují speciálně na požadavky zákazníka – transparentně, cílevědomě, bez nákladů.