Zařízení pro sledování obsazenosti

Stav naložení výtahové kabiny se zaznamenává pomocí zařízení pro měření zátěže.

Stav naložení výtahové kabiny se zaznamenává pomocí zařízení pro měření zátěže.

Kabina se váží a kontroluje se, zda nedošlo k překročení stanoveného limitu.
Pokud se dosáhne maximální úrovně zatížení (plná kabina), výtah nebude zastavovat na žádných dalších zastávkách, pro které není požadavek na zastavení z vnitřku výtahu. Tak tomu bude do doby, než opět bude k dispozici dostatek místa, příp. hmotnosti, a výtah začne systematicky odvážet.

Viz i: Přepravní výkon/zvýšení přepravního výkonu

zpět k přehledu