Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=89, pid=118)
   headline => protected'Zajištění proti prasknutí trubky' (36 chars)
   subheadline => protected'Zajistit výtahy proti prasknutí trubky' (40 chars)
   title => protected'Zajištění proti prasknutí trubky' (36 chars)
   description => protected'<div>Zpětný ventil u hydraulických výtahů s přímým zavěšením (rá
      m kabiny je přímo spojený s hydraulickým válcem). <br /><br />Zabraňuj
      e volnému pádu výtahové kabiny v případě prosakování hydraulického
       potrubí.</div>
' (246 chars) related => protectedNULL uid => protected89 (integer) _localizedUid => protected460 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected89 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Zajištění proti prasknutí trubky

Zajistit výtahy proti prasknutí trubky

Zpětný ventil u hydraulických výtahů s přímým zavěšením (rám kabiny je přímo spojený s hydraulickým válcem).

Zabraňuje volnému pádu výtahové kabiny v případě prosakování hydraulického potrubí.

zpět k přehledu