Výtah

Výtah, někdy nazýván také zdviž nebo lift

Výtah je podle směrnice o výtazích zdvíhací zařízení, jehož kabina, určená pro přepravu osob, osob a zboží nebo jen zboží, jezdí mezi stanovenými úrovněmi. Kabina tohoto zařízení se přitom pohybuje na pevných vodítkách, která jsou proti horizontále nakloněna o více než 15 stupňů.

Výtahy, které nejsou mezi pevnými vodítky, ale pohybují se podle prostorově stanoveného jízdního chodu rovněž spadají do rozsahu této směrnice (např. výtahy s nůžkovým zvedákem)

zpět k přehledu