Vypínání mimo provoz

Co je vypínání mimo provoz?

Z důvodu úspory energie se výtah a světlo v kabině automaticky vypne po uplynutí nastavené doby.

Ihne po přivolání výtahu se zařízení automaticky opět uvede do provozu.

zpět k přehledu