Vodicí kladky

Vodicí kladky

Kladky ze šedé litiny nebo z plastu, které u lanových výtahů odklánějí lana – podle umístění pohonu – na zavěšení protizávaží a klece.

Polohu kladek je nutné zvolit tak, aby lana vedla rovně a bez zkroucení. Změny ohybu, šikmý tah a odklánění lan zvyšují opotřebování a snižují jejich životnost.

zpět k přehledu