Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=12, pid=118)
   headline => protected'Údržba výtahu' (16 chars)
   subheadline => protected'Co je údržba výtahového zařízení?' (40 chars)
   title => protected'Údržba výtahu' (16 chars)
   description => protected'Pravidelná údržba a kontrola výtahů - vždy podle typu smlouvy - zabezp
      ečovaná výtahovým údržbovým servisem, servisem tísňového volání
      a dálkového vedení, odstraňování poruch, opravy, náhradní díly.<br
      /><br />Viz i: Výtahový servis
' (260 chars) related => protectedNULL uid => protected12 (integer) _localizedUid => protected383 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected12 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Údržba výtahu

Co je údržba výtahového zařízení?

Pravidelná údržba a kontrola výtahů - vždy podle typu smlouvy - zabezpečovaná výtahovým údržbovým servisem, servisem tísňového volání a dálkového vedení, odstraňování poruch, opravy, náhradní díly.

Viz i: Výtahový servis

zpět k přehledu