Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=2, pid=118)
   headline => protected'Typově schválený výtah' (26 chars)
   subheadline => protected'Co je typově schválený výtah?' (33 chars)
   title => protected'Typově schválený výtah' (26 chars)
   description => protected'Výtahy podobného typu vyráběné ve větším množství se podrobují zk
      oušce typu, aby se zjednodušil schvalovací proces před uvedením do prov
      ozu. <br /><br /> Výrobce nechá vzorový výtah otestovat notifikovaným o
      rgánem (např. TÜV) z hlediska technické spolehlivost a bezpečného prov
      ozu. Notifikovaný orgán poté vystaví pro všechny typově stejné výtah
      
      
' (483 chars) related => protectedNULL uid => protected2 (integer) _localizedUid => protected373 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected2 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Typově schválený výtah

Co je typově schválený výtah?

Výtahy podobného typu vyráběné ve větším množství se podrobují zkoušce typu, aby se zjednodušil schvalovací proces před uvedením do provozu.

Výrobce nechá vzorový výtah otestovat notifikovaným orgánem (např. TÜV) z hlediska technické spolehlivost a bezpečného provozu. Notifikovaný orgán poté vystaví pro všechny typově stejné výtahy této série osvědčení o schválení tohoto typu.

Viz i osvědčení o schválení typu

zpět k přehledu