Typově schválený výtah

Co je typově schválený výtah?

Výtahy podobného typu vyráběné ve větším množství se podrobují zkoušce typu, aby se zjednodušil schvalovací proces před uvedením do provozu.

Výrobce nechá vzorový výtah otestovat notifikovaným orgánem (např. TÜV) z hlediska technické spolehlivost a bezpečného provozu. Notifikovaný orgán poté vystaví pro všechny typově stejné výtahy této série osvědčení o schválení tohoto typu.

Viz i osvědčení o schválení typu

zpět k přehledu