Trakční schopnost

Trakční schopnost

Tření přenášející síly mezi nosnými prostředky (lano) a trakčním kotoučem u trakčních výtahů (lanové výtahy).

 

zpět k přehledu