Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=15, pid=118)
   headline => protected'Tlumič dosednutí' (18 chars)
   subheadline => protected'Co se rozumí pod pojmem „tlumič dosednutí“?' (50 chars)
   title => protected'Tlumič dosednutí' (18 chars)
   description => protected'Tlumiče dosednutí jsou vulkolanové nebo olejové hydraulické tlumiče v 
      prohlubni šachty. <br /><br />Působí jako tlumič nárazů, pokud má vý
      tah zastavit na nejnižší zastávce.
' (190 chars) related => protectedNULL uid => protected15 (integer) _localizedUid => protected386 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected15 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Tlumič dosednutí

Co se rozumí pod pojmem „tlumič dosednutí“?

Tlumiče dosednutí jsou vulkolanové nebo olejové hydraulické tlumiče v prohlubni šachty.

Působí jako tlumič nárazů, pokud má výtah zastavit na nejnižší zastávce.

zpět k přehledu