Světelná závora / světelný závěs

Světelné závory nebo světelné závěsy u výtahů

Elektronické monitorování výtahových dveří – nainstalováno tak, aby nebyl viditelný – na detekci překážek v přístupové zóně a zabránění ohrožení osob.

Základní provedení: Světelná závora, umístěna cca 50 cm nad podlahou kabiny

Vybavení kabiny: Světelná mřížka nebo světelný závěs se 16 / 32 světelnými závorami po celé výšce kabiny pro detekci i malých předmětů (špičky chodidla, dětských rukou apod.) v oblasti prahu.

Viz i: Bezpečnostní světelná mřížka ODKAZ

zpět k přehledu