Stanice výtahu do volného prostoru

pro výtah do volného prostoru

Poloha výtahu v budově může vyžadovat potřebu vyústění výtahu do volného prostoru.

 

Dveře výtahu (automatické posuvné dveře) nejsou ohledně konstrukce, předpisů a druhu pohybu tepelně izolovány a nejsou těsné. Provozní mezerou do šachty proniká vnější vzduch a vlhkost (déšť, voda, sníh), následkem toho může být kapající voda a koroze. V zimě hrozí nebezpečí zamrznutí prahu dveří, což může způsobit poruchy.

 

Dveře výtahu směrem ven představují slabé místo s ohledem na bezpečnost budovy. Bez zvláštních opatření pro zablokování dveří šachty je možné je snadno otevřít a proniknout do budovy

 

Vhodným řešením je uzavřené nástupiště s tepelně izolovanými dveřmi.

Přístřešky sice oddělí déšť, ale nejsou příliš nápomocné proti nárazovému dešti a sněhu. Bezprostředně před dveřmi výtahu osazené tepelně izolované a utěsněné přístupové dveře představují prostorově vhodné řešení, jak zabránit nasávání studeného vzduchu zvenku (viz vyhláška o tepelné izolaci), jakož i nárazovému dešti a sněhu.

 

Pro zabránění nebezpečí mezi výtahovými dveřmi a předsazenými dveřmi je nutné dodržet určité podmínky:

  • Šířka mezery v meziprostoru < 10 cm. Tak se zabrání uzavření osob v meziprostoru.
  • Monitorování meziprostoru, ve kterém se mohou zdržovat osoby (např. světelnou závorou = fotobuňkou). Je-li tato světelná závora přerušena, dveře výtahu se nezavřou.
  • V předsíni musí být zajištěno, aby se výtah mohl opět přivolat, případně vnější dveře je možné kdykoliv zevnitř otevřít.

 

Ovládací a signalizační prvky mohou být osazeny do přístupových dveří a vyhotoveny s izolací proti stříkající vodě.

zpět k přehledu