Šachta

Co je výtahová šachta nebo šachta kabiny?

Prostor, ve kterém se pohybuje klec a protizávaží, ohraničený podlahou šachtové jámy, stěnami a stropem šachty.

 

V normálním případě ohraničená zděnými nebo betonovými stěnami, které stěny zabraňují ohrožení osob pohybujícími se díly šachty.

Další materiály pro šachty: ocel a sklo.

U částečně ohrazené šachty se považuje volný prostor do vzdálenosti 1,5 m od pohyblivých částí (např. kabina, protizávaží) rovněž za šachtu.

zpět k přehledu