Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=103, pid=118)
   headline => protected'Šachta' (7 chars)
   subheadline => protected'Co je výtahová šachta nebo šachta kabiny?' (45 chars)
   title => protected'Šachta' (7 chars)
   description => protected'<div>Prostor, ve kterém se pohybuje klec a protizávaží, ohraničený pod
      lahou šachtové jámy, stěnami a stropem šachty.</div> <div>V normál
      
      
      </div> <div>Další materiály pro šachty: ocel a sklo.<br /><br /></div>
       <div>U částečně ohrazené šachty se považuje volný prostor do vzdál
      enosti 1,5 m od pohyblivých částí (např. kabina, protizávaží) rovně
      ž za šachtu.</div>
' (554 chars) related => protectedNULL uid => protected103 (integer) _localizedUid => protected474 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected103 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Šachta

Co je výtahová šachta nebo šachta kabiny?

Prostor, ve kterém se pohybuje klec a protizávaží, ohraničený podlahou šachtové jámy, stěnami a stropem šachty.

 

V normálním případě ohraničená zděnými nebo betonovými stěnami, které stěny zabraňují ohrožení osob pohybujícími se díly šachty.

Další materiály pro šachty: ocel a sklo.

U částečně ohrazené šachty se považuje volný prostor do vzdálenosti 1,5 m od pohyblivých částí (např. kabina, protizávaží) rovněž za šachtu.

zpět k přehledu