Rychlost jízdy

Informace o rychlosti jízdy výtahů

Tento pojem popisuje, jak rychle se výtah pohybuje. 

Viz i : Provozní rychlost

zpět k přehledu