Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=88, pid=118)
  headline => protected'Regulace' (8 chars)
  subheadline => protected'Regulace' (8 chars)
  title => protected'Regulace' (8 chars)
  description => protected'' (0 chars)
  related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=34, pid=118)
   headline => protected'Regulace frekvence' (18 chars)
   subheadline => protected'Co způsobuje regulace frekvence u výtahů?' (44 chars)
   title => protected'Regulace frekvence' (18 chars)
   description => protected'Mění frekvenci a napětí připojeného proudu pro výtahové pohony a poh
         ony dveří. <br /><br />To umožňuje zvlášť jemné ovládání pohonů,
          které zvyšuje komfort při používání a šetří energii.
' (215 chars) related => protectedNULL uid => protected34 (integer) _localizedUid => protected405 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected34 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected88 (integer) _localizedUid => protected459 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected88 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Regulace

Regulace