Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=83, pid=118)
   headline => protected'Power Pack' (10 chars)
   subheadline => protected'Powerpack jako nouzový agregát?' (33 chars)
   title => protected'Power Pack' (10 chars)
   description => protected'
      
      
      
      ernativu k nouzovým agregátům.&nbsp;</div>
' (349 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=74, pid=118) headline => protected'Nouzová evakuace' (17 chars) subheadline => protected'Evakuace po nouzové situaci s výtahem' (39 chars) title => protected'Nouzová evakuace' (17 chars) description => protected'<div>Po výpadku proudu dojedou výtahy s nouzovým napájením najednou neb
         o postupně do nejbližší, případně i volně určené stanice (nejčast
         ěji přízemí), kde zůstanou stát. <br /><br />Cestující mohou opustit
          kabinu a výtah zůstane buď odstavený nebo v provozu s nouzovým napáje
         ním. Napájení je možné pomocí baterií nebo v domě zabudovaným nouzo
         vým agregátem.<br /><br /></div>
' (416 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=83, pid=118) uid => protected74 (integer) _localizedUid => protected445 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected74 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected83 (integer) _localizedUid => protected454 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected83 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Power Pack

Powerpack jako nouzový agregát?

Vyproštění osob po výpadku napájení je možné pomocí speciálních baterií, takzvaného „Power Pack“. Tím je k dispozici tolik energie, že výtah jede do další zastávky nebo – volitelně – na přízemí a potom zůstane stát s otevřenými dveřmi.

Jedná se o alternativu k nouzovým agregátům. 

Viz i : Nouzová evakuace

zpět k přehledu