Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=84, pid=118)
   headline => protected'Portály' (8 chars)
   subheadline => protected'Co jsou portály u výtahů?' (28 chars)
   title => protected'Portály' (8 chars)
   description => protected'<div>Portály nahrazují přední stěnu šachty a jsou velmi kvalitním des
      ignovým prvkem. <br /><br />Přístup do výtahu tak lze v budově zvýrazn
      it, cestující je veden opticky.</div>
' (193 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=105, pid=118) headline => protected'Dveřní pohon' (14 chars) subheadline => protected'Dveřní pohon u výtahů' (25 chars) title => protected'Dveřní pohon' (14 chars) description => protected'<div>Pohon kabinových dveří s elektromotorem a řízením dveří, který
          (podle nastavení) reguluje jízdní křivku a rychlost dveří.<br /><br /
         
         
' (274 chars) related => protectedNULL uid => protected105 (integer) _localizedUid => protected476 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected105 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected84 (integer) _localizedUid => protected455 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected84 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Portály

Co jsou portály u výtahů?

Portály nahrazují přední stěnu šachty a jsou velmi kvalitním designovým prvkem.

Přístup do výtahu tak lze v budově zvýraznit, cestující je veden opticky.

Viz i : Dveřní pohon

zpět k přehledu