Parkovací stanice

Předprogramovaná parkovací stanice

Pokud nemá výtah žádné další příkazy, jede kabina do předem určené stanice – nejčastěji vstupní podlaží, kde se očekává nejvyšší objem dopravy.

U skupin výtahů parkují výtahy v rozdílných stanicích, aby bylo možné při vnější volbě co nejrychleji reagovat.

Viz i : Skupinové řízení

zpět k přehledu