Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=81, pid=118)
   headline => protected'Panoramatický výtah' (21 chars)
   subheadline => protected'Co je panoramatický výtah?' (28 chars)
   title => protected'Panoramatický výtah' (21 chars)
   description => protected'<div>Všeobecný název pro prosklené výtahy s výhledem do prostoru, voln
      ě jezdící v otevřené ocelové prosklené nebo betonové šachtě s čá
      stečným prosklením. Viz i skleněný výtah / výtah s barevným sklem
      </div>
' (236 chars) related => protectedNULL uid => protected81 (integer) _localizedUid => protected452 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected81 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Panoramatický výtah

Co je panoramatický výtah?

Všeobecný název pro prosklené výtahy s výhledem do prostoru, volně jezdící v otevřené ocelové prosklené nebo betonové šachtě s částečným prosklením.

 

Viz i skleněný výtah / výtah s barevným sklem

zpět k přehledu