Ovládání samopojezdu

Ovládání samopojezdu u výtahů

I řízení s přivolávačem a vysílačem. Nejjednodušší způsob ovládání výtahu pro nákladní výtahy bez dopravy osob.

Výtah se přivolává a odesílá zvenku a provádí vždy jen jeden povel na jízdu. Na vnějším ovládači svítí během jízdy kontrolka obsazení.

zpět k přehledu