Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=8, pid=118)
   headline => protected'Ovládání podle cílového požadavku' (39 chars)
   subheadline => protected'Co znamená u výtahů ovládání podle cílového požadavku?' (63 chars)
   title => protected'Ovládání podle cílového požadavku' (39 chars)
   description => protected'Pasažéři zadají svůj cíl na numerické klávesnici. <br />Kabina zasta
      ví jen tehdy, pokud směr jízdy koresponduje s přáním pasažéra a auto
      maticky zastaví na zvoleném poschodí. U skupin výtahů se uživateli př
      iřadí kabina, která je pro něj určená. Informace se zobrazí na přivo
      
      
       permanentním obsazením podle konkrétního používání a uživatelským
       rozhraním.
' (544 chars) related => protectedNULL uid => protected8 (integer) _localizedUid => protected379 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected8 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Ovládání podle cílového požadavku

Co znamená u výtahů ovládání podle cílového požadavku?

Pasažéři zadají svůj cíl na numerické klávesnici.
Kabina zastaví jen tehdy, pokud směr jízdy koresponduje s přáním pasažéra a automaticky zastaví na zvoleném poschodí. U skupin výtahů se uživateli přiřadí kabina, která je pro něj určená. Informace se zobrazí na přivolávacím terminálu.

Doporučené oblasti použití:

Doporučené použití pro ovládání podle cílového požadavku: Výškové budovy s permanentním obsazením podle konkrétního používání a uživatelským rozhraním.

zpět k přehledu