Odvod kouře ze šachty

Co se rozumí pod pojmem odvod kouře ze šachty?

Nazýváno i odvětrání šachty:

Podle národních stavebních předpisů musejí být šachty v horní části odvětrávány do exteriéru, čímž se zabraňuje v případě požáru přechodu kouře z jednoho poschodí do druhého.

Otvor pro výstup kouře musí být proveden tak, aby nedocházelo k omezování odvodu kouře větrem. Tento otvor i zabezpečuje stálý přívod čerstvého vzduchu do šachty a kabiny.

zpět k přehledu