Odsouvací zařízení

Co je odsouvací zařízení u výtahů?

Pomalým zavíráním ve spojení se zvukovým signálem se zabraňuje dlouhému otevření výtahových dveří.

Osoby, které delší dobu blokují zavírání dveří, budou požádány o opuštění prostoru dveří.

Viz i: Přepravní výkon/zvýšení přepravního výkonu

zpět k přehledu