Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=70, pid=118)
   headline => protected'Obvodová zárubeň' (19 chars)
   subheadline => protected'Co je obvodová zárubeň u výtahů?' (37 chars)
   title => protected'Obvodová zárubeň' (19 chars)
   description => protected'<div>Rozšířené spojení mezi dveřmi výtahu a stavebními prvky. To pos
      kytuje dodatečnou ochranu hran pro ohrožené stěny kolem dveří.<br /><b
      r /></div>
' (164 chars) related => protectedNULL uid => protected70 (integer) _localizedUid => protected441 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected70 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Obvodová zárubeň

Co je obvodová zárubeň u výtahů?

Rozšířené spojení mezi dveřmi výtahu a stavebními prvky. To poskytuje dodatečnou ochranu hran pro ohrožené stěny kolem dveří.

zpět k přehledu