Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=111, pid=118)
   headline => protected'Nosnost' (7 chars)
   subheadline => protected'Nosnost výtahu' (15 chars)
   title => protected'Nosnost' (7 chars)
   description => protected'<div>Maximální zatížení kabiny výtahu: Jednotka: Kilogramy a počet os
      ob. Přesné stanovení nosnosti musí odpovídat tabulkám normy EN 81.<br
      /><br /></div> <div>Velikost kabiny a minimální nosnost musejí být zvol
      
      
' (374 chars) related => protectedNULL uid => protected111 (integer) _localizedUid => protected482 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected111 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Nosnost

Nosnost výtahu

Maximální zatížení kabiny výtahu: Jednotka: Kilogramy a počet osob. Přesné stanovení nosnosti musí odpovídat tabulkám normy EN 81.

Velikost kabiny a minimální nosnost musejí být zvoleny tak, aby pro osobu byla k dispozici dostatečná plocha kabiny a rovněž i nosnost.

Viz i: Evropské normy EN

zpět k přehledu