Mikroprocesorové řízení

Mikroprocesorové řízení u výtahů

Všechny funkce jsou naprogramovány na počítači a uchovávají na paměťovém médiu.

Důležité údaje, které se vztahují na výtah, se ukládají samostatně.

zpět k přehledu