Kopírování šachty

Kopírování šachty

Dnes už zřídka používaný systém určování polohy kabiny v šachtě.

Pro určování polohy kabiny jsou v hlavě šachty, v prohloubení a ve stanicích umístění mechanické nebo magnetické snímače. Pomocí těchto snímačů dostává řízení informaci, že se kabina nachází v blízkosti stanice a že je nutné snížit rychlost.

Současný stav techniky představuje digitální měření odježděné dráhy.

viz i: Měření dráhy

zpět k přehledu