Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=122, pid=118)
  headline => protected'Kompletní údržba výtahu' (27 chars)
  subheadline => protected'Co je kompletní údržba?' (26 chars)
  title => protected'Kompletní údržba' (19 chars)
  description => protected'' (0 chars)
  related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=13, pid=118)
   headline => protected'Údržba výtahového zařízení' (33 chars)
   subheadline => protected'Co je údržba výtahového zařízení?' (40 chars)
   title => protected'Údržba výtahového zařízení' (33 chars)
   description => protected'Pravidelná údržba a kontrola výtahů - vždy podle typu smlouvy - zabezp
         ečovaná výtahovým údržbovým servisem, servisem tísňového volání
         a dálkového vedení, odstraňování poruch, opravy, náhradní díly.
         Viz i: Servis
' (241 chars) related => protectedNULL uid => protected13 (integer) _localizedUid => protected384 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected13 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected122 (integer) _localizedUid => protected491 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected122 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Kompletní údržba výtahu

Co je kompletní údržba?