Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=79, pid=118)
   headline => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars)
   subheadline => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars)
   title => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars)
   description => protected'Jmenovitá rychlost udává, s jakou rychlostí se může výtah provozovat 
      a jaká rychlost je nastavena jako maximální výkon.
' (130 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=7, pid=118) headline => protected'Provozní rychlost' (18 chars) subheadline => protected'Rychlost výtahové kabiny' (26 chars) title => protected'Provozní rychlost' (18 chars) description => protected'Rychlost výtahové kabiny:<br /><br />Údaje v m/s (přepočet: 1 m/s = 3,6
          km/h). <br /><br />Standardní rychlosti jsou - vždy podle typu výtahu a
         dopravní výšky 0,63 / 1,0 / 1,6 / 2,0 a 2,5 m/s.<br /><br /><br />
' (221 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=35, pid=118) headline => protected'Přepravní výkon' (18 chars) subheadline => protected'Co se rozumí pod pojmem přepravní výkon?' (44 chars) title => protected'Přepravní výkon' (18 chars) description => protected'Dimenzování velikosti a počtu výtahových zařízení jednoho projektu n
            a parametry: <ul><li>Oběžná doba je doba, kterou výtah potřebuje pro
             návrat do výchozí polohy (např. přízemí - 5. poschodí - přízemí)
            .</li><li>Průměrná doba čekání je průměrná doba, než je host vyzve
            dnut ze zastávky.</li><li>5-minutový výkon (HC5) vyjadřuje, kolik osob l
            ze výtahem/výtahy přepravit za 5 minut.</li></ul> &nbsp;Pro malé a st
            řední budovy lze připravit dimenzování podle FEM diagramu.
' (519 chars) related => protectedNULL uid => protected35 (integer) _localizedUid => protected406 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected35 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected7 (integer) _localizedUid => protected378 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected7 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected79 (integer) _localizedUid => protected450 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected79 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Jmenovitá rychlost

Jmenovitá rychlost

Jmenovitá rychlost udává, s jakou rychlostí se může výtah provozovat a jaká rychlost je nastavena jako maximální výkon.

Viz i : Provozní rychlost

zpět k přehledu