Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=90, pid=118)
  headline => protected'Jemný rozběh' (14 chars)
  subheadline => protected'Jemný rozběh' (14 chars)
  title => protected'Jemný rozběh' (14 chars)
  description => protected'<div/>' (12 chars)
  related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=6, pid=118)
   headline => protected'Omezovač spouštěcího proudu (hydraulické výtahy)' (54 chars)
   subheadline => protected'Elektronický omezovač spouštěcího proudu pro hydraulické výtahy' (70 chars)
   title => protected'Omezovač spouštěcího proudu (hydraulické výtahy)' (54 chars)
   description => protected'Elektronický omezovač spouštěcího proudu (jemný rozběh) na 1,2 až 1,
         5-násobný jmenovitý proud (starší výtahová zařízení se provozovala
          pomocí zapojení hvězda-trojúhelník.<br />Při něm se jednoduše různ
         ě přepínaly tři fáze sítě střídavého proudu. To mělo za následek
          přepínání proudových šipek v rozmezí trojnásobku jmenovitého proud
         u). Viz i: Elektronický regulační ventil výtahu
' (433 chars) related => protectedNULL uid => protected6 (integer) _localizedUid => protected377 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected6 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected90 (integer) _localizedUid => protected461 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected90 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů