Jáma šachty

Co je jáma šachty?

Část šachty pod horní hranou hotové podlahy (HHHP) nejspodnější stanice, do které jezdí klec.

Zde se nachází minimální ochranný prostor pro osobu provádějící práci v jámě šachty, když kabina dosáhne po stlačení nárazníku nejnižšího místa.

zpět k přehledu