Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=51, pid=118)
   headline => protected'Hydraulický výtah' (19 chars)
   subheadline => protected'Co je hydraulický výtah?' (26 chars)
   title => protected'Hydraulický výtah' (19 chars)
   description => protected'Pohyb klece umožňuje jeden nebo několik hydraulicky poháněných zdvihad
      el. <br /><br />Hydraulický válec je přes hydraulické vedení propojen s
       hnacím agregátem. Čerpadlo tlačí olej do hydraulického válce. Zdviha
      dlo tlačí klec nahoru. <br /><br />Při pohybu dolů čerpadlo neběží (
      výjimka: frekvenčně řízené hydraulické pohony). Otevřením ventil se
       klec vlastní tíhou pohybuje dolů. Olej, který se nachází ve zdvihadle
      , se přitom zatlačí nazpět do nádrže na olej.<br /><br />Viz i: <a hre
      f="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=3">Přímé hydraulikcé výtahy<
      /a> a <a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=55">nepřímé hydrau
      lické výtahy</a>
' (702 chars) related => protectedNULL uid => protected51 (integer) _localizedUid => protected422 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected51 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Hydraulický výtah

Co je hydraulický výtah?

Pohyb klece umožňuje jeden nebo několik hydraulicky poháněných zdvihadel.

Hydraulický válec je přes hydraulické vedení propojen s hnacím agregátem. Čerpadlo tlačí olej do hydraulického válce. Zdvihadlo tlačí klec nahoru.

Při pohybu dolů čerpadlo neběží (výjimka: frekvenčně řízené hydraulické pohony). Otevřením ventil se klec vlastní tíhou pohybuje dolů. Olej, který se nachází ve zdvihadle, se přitom zatlačí nazpět do nádrže na olej.

Viz i: Přímé hydraulikcé výtahy a nepřímé hydraulické výtahy

zpět k přehledu