Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=107, pid=118)
   headline => protected'Hnací mechanismus (pohon s trakčním kotoučem)' (49 chars)
   subheadline => protected'Hnací mechanismus (pohon s trakčním kotoučem) u výtahů' (60 chars)
   title => protected'Hnací mechanismus (pohon s trakčním kotoučem)' (49 chars)
   description => protected'<div>Motor s/bez převodovky, s/bez frekvenční regulace a s trakčním kot
      oučem. Způsobuje pohyb a udržuje polohu výtahu. Správná volba pohonu o
      vlivňuje hospodárnost, komfort a výkon výtahu.</div> <div>Druhy pohonu:
      </div> <div><b>Šneková převodovka<br /><br /></b></div> <div>Převod
       a přenos sil mezi motorem a trakčním kotoučem probíhá pomocí šnekov
      é převodovky (šnekové kolo + vřeteno).</div> <div>Splňuje nejvyšší
      
      
      etrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při nakládán
      í a vykládání výtahu.</div> <div><b>Bezpřevodové pohony</b><br />
      <br /></div> <div>Motor bez převodovky. Tlačný kotouč je tvarově a sil
      ově spojen s rotorem elektromotoru.</div> <div>Splňuje nejvyšší nárok
      
      
      iv>Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při na
      kládání a vykládání výtahu.</div> <div><b><br /></b></div> <div><b>
      Čelní ozubený převod</b></div> <div>viz výše, šnekové převodovky</
      div> <div>Splňuje vysoké nároky na komfort jízdy a přesnost zastavová
      ní – při každém zatížení – s nízkou spotřebou energie.</div> <
      div>Rychlost do 1 m/s. Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnáv
      ání polohy při nakládání a vykládání výtahu.</div> <div><b><br />
      </b></div> <div><b>Planetové převodovky</b></div> <div>Převod a přenos
       sil mezi motorem a trakčním kotoučem probíhá pomocí planetové převo
      dovky (několik ozubených kol).</div> <div>Standardní použití: Rychlost
       klece do 2,5 m/s.</div> <div>Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické d
      orovnávání polohy při nakládání a vykládání výtahu.</div> <di
      v><b>Převodovka s klín...
' (2031 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=85, pid=118) headline => protected'Přepnutí pólů' (17 chars) subheadline => protected'Přepnutí pólů u výtahů' (28 chars) title => protected'Přepnutí pólů' (17 chars) description => protected'<div>Zrychlení a zpomalení jsou realizovány pomocí přepínání mezi dv
         ěma rychlostmi.</div> <div>Osvědčený a robustní koncept pohonu pro leh
         
         
         astavování a jízdní komfort.</div>
' (344 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=79, pid=118) headline => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars) subheadline => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars) title => protected'Jmenovitá rychlost' (19 chars) description => protected'Jmenovitá rychlost udává, s jakou rychlostí se může výtah provozovat
            a jaká rychlost je nastavena jako maximální výkon.
' (130 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=7, pid=118) headline => protected'Provozní rychlost' (18 chars) subheadline => protected'Rychlost výtahové kabiny' (26 chars) title => protected'Provozní rychlost' (18 chars) description => protected'Rychlost výtahové kabiny:<br /><br />Údaje v m/s (přepočet: 1 m/s = 3,6
                km/h). <br /><br />Standardní rychlosti jsou - vždy podle typu výtahu a
               dopravní výšky 0,63 / 1,0 / 1,6 / 2,0 a 2,5 m/s.<br /><br /><br />
' (221 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=35, pid=118) headline => protected'Přepravní výkon' (18 chars) subheadline => protected'Co se rozumí pod pojmem přepravní výkon?' (44 chars) title => protected'Přepravní výkon' (18 chars) description => protected'Dimenzování velikosti a počtu výtahových zařízení jednoho projektu n
                  a parametry: <ul><li>Oběžná doba je doba, kterou výtah potřebuje pro
                   návrat do výchozí polohy (např. přízemí - 5. poschodí - přízemí)
                  .</li><li>Průměrná doba čekání je průměrná doba, než je host vyzve
                  dnut ze zastávky.</li><li>5-minutový výkon (HC5) vyjadřuje, kolik osob l
                  ze výtahem/výtahy přepravit za 5 minut.</li></ul> &nbsp;Pro malé a st
                  řední budovy lze připravit dimenzování podle FEM diagramu.
' (519 chars) related => protectedNULL uid => protected35 (integer) _localizedUid => protected406 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected35 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected7 (integer) _localizedUid => protected378 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected7 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected79 (integer) _localizedUid => protected450 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected79 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected85 (integer) _localizedUid => protected456 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected85 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected107 (integer) _localizedUid => protected478 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected107 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Hnací mechanismus (pohon s trakčním kotoučem)

Hnací mechanismus (pohon s trakčním kotoučem) u výtahů

Motor s/bez převodovky, s/bez frekvenční regulace a s trakčním kotoučem. Způsobuje pohyb a udržuje polohu výtahu. Správná volba pohonu ovlivňuje hospodárnost, komfort a výkon výtahu.

Druhy pohonu:

 

Šneková převodovka

Převod a přenos sil mezi motorem a trakčním kotoučem probíhá pomocí šnekové převodovky (šnekové kolo + vřeteno).

Splňuje nejvyšší nárok na komfort jízdy a přesnost zastavování – při každém zatížení – s nízkou spotřebou energie.

Rychlost do 2 m/s. Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při nakládání a vykládání výtahu.

 

Bezpřevodové pohony

Motor bez převodovky. Tlačný kotouč je tvarově a silově spojen s rotorem elektromotoru.

Splňuje nejvyšší nárok na komfort jízdy a přesnost zastavování – při každém zatížení – s nízkou spotřebou energie.

Rychlost do 12,5 m/s.

Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při nakládání a vykládání výtahu.


Čelní ozubený převod

viz výše, šnekové převodovky

Splňuje vysoké nároky na komfort jízdy a přesnost zastavování – při každém zatížení – s nízkou spotřebou energie.

Rychlost do 1 m/s. Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při nakládání a vykládání výtahu.


Planetové převodovky

Převod a přenos sil mezi motorem a trakčním kotoučem probíhá pomocí planetové převodovky (několik ozubených kol).

Standardní použití: Rychlost klece do 2,5 m/s.

Milimetrová přesnost vjezdu. Automatické dorovnávání polohy při nakládání a vykládání výtahu.

 

Převodovka s klínovými řemeny atd.

Viz i : Přepnutí pólů

zpět k přehledu