Hlava šachty

Co je hlava šachty?

Část šachty mezi horní hranou hotové podlahy (HHHP) nejvyšší stanice, do které jezdí klec, a stropem šachty.

Zde se nachází minimální ochranný prostor pro osoby provádějící práce na střeše klece a přejezdové dráze, když kabina dosáhne po přejezdu svoji nejvyšší polohy.

zpět k přehledu