Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=99, pid=118)
   headline => protected'Hlava šachty' (13 chars)
   subheadline => protected'Co je hlava šachty?' (20 chars)
   title => protected'Hlava šachty' (13 chars)
   description => protected'<div>Část šachty mezi horní hranou hotové podlahy (HHHP) nejvyšší st
      anice, do které jezdí klec, a stropem šachty.<br /><br /></div> <div>Zde
       se nachází minimální ochranný prostor pro osoby provádějící práce
       na střeše klece a přejezdové dráze, když kabina dosáhne po přejezdu
       svoji nejvyšší polohy.</div>
' (338 chars) related => protectedNULL uid => protected99 (integer) _localizedUid => protected470 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected99 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Hlava šachty

Co je hlava šachty?

Část šachty mezi horní hranou hotové podlahy (HHHP) nejvyšší stanice, do které jezdí klec, a stropem šachty.

Zde se nachází minimální ochranný prostor pro osoby provádějící práce na střeše klece a přejezdové dráze, když kabina dosáhne po přejezdu svoji nejvyšší polohy.

zpět k přehledu