Dálkový monitoring

Cíle dálkového monitoringu pro výtahy

Provozovatel výtahového zařízení musí v pravidelných intervalech ověřovat bezpečnost zařízení kontrolami prováděnými kompetentní a zaškolenou osobou - dozorcem výtahu - např. týdenní kontroly.

Někteří výrobci výtahů nabízejí možnost realizace elektronické kontroly prostřednictvím dodatečných modulů.
Poruchy se v takovém případě oznamují prostřednictvím telekomunikační sítě řídicímu centru, které je k dispozici 24 hodin denně.

Výhoda: Včasné informování výrobce umožňuje snížení délky prostojů.

zpět k přehledu