Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=14, pid=118)
   headline => protected'Blokování spuštění' (23 chars)
   subheadline => protected'Co znamená u výtahů blokování spuštění?' (47 chars)
   title => protected'Blokování spuštění' (23 chars)
   description => protected'Řídicí modul, pravidelně ve spojení s <a href="t3://record?identifier=g
      lossary&amp;uid=74">nouzové evakuace</a>.<br /><br />Při výpadku elektric
      
      
      musí generátor nouzového proudu poskytnout jen maximální výkon pro vž
      dy největší výtah.
' (402 chars) related => protectedNULL uid => protected14 (integer) _localizedUid => protected385 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected14 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Blokování spuštění

Co znamená u výtahů blokování spuštění?

Řídicí modul, pravidelně ve spojení s nouzové evakuace.

Při výpadku elektrické sítě dodavatele energie dostanou všechny připojené výtahy v budově jeden po druhém příkaz vytvořit evakuační jízdu.

Poté musí generátor nouzového proudu poskytnout jen maximální výkon pro vždy největší výtah.

zpět k přehledu