Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=71, pid=118)
   headline => protected'Bezstrojovnové výtahy' (23 chars)
   subheadline => protected'Výtahy bez strojovny' (21 chars)
   title => protected'Bezstrojovnové výtahy' (23 chars)
   description => protected'
      
      
      
      isními pracemi a přístup ke stroji nevede přes obytné prostory (např.
      penthouse).</div>
' (399 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=65, pid=118) headline => protected'Strojovna' (9 chars) subheadline => protected'Co je strojovna u výtahů?' (27 chars) title => protected'Strojovna' (9 chars) description => protected'<div>Ohnivzdorný prostor, ve kterém je nainstalován motor a související
          vybavení.</div> <div>Požadavky na prostor hnacího mechanismu (neúplný
         ):<br /><br /></div> <div><ul><li>minimální výška 2,0 m</li><li>Příst
         upové dveře většinou T 30, otvírající se směrem ven</li><li>Dveře s
         e musí dát otevřít bez pomocných prostředků zevnitř</li><li>Intenzit
         a osvětlení min. 200 lx</li><li>Dostatečné větrání a odvětrání</li
         ><li>Teplotní rozsah v rozsahu +5 až +40 stupňů Celsia</li><li>Nátěr n
         epropouštějící olej včetně olejového prahu u hydraulických výtahů<
         /li><li>Bezpečný přístup, bezpečnostní madla a žebříky podle předp
         isů</li><li>Žádná s výtahem nesouvisející zařízení</li><li>atd.</l
         i></ul></div> <div>Viz i: Evropské normy EN &nbsp;</div>
' (820 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=71, pid=118) uid => protected65 (integer) _localizedUid => protected436 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected65 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected71 (integer) _localizedUid => protected442 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected71 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Bezstrojovnové výtahy

Výtahy bez strojovny

Výtahy bez samostatné strojovny. Pohon (a řízení) se nacházejí – v závislosti na výrobci buď nahoře nebo dole – ve výtahové šachtě.

Dole umístěné pohony mají tu výhodu, že většinou dražší horní poschodí budov nejsou zatěžovány hlukem a servisními pracemi a přístup ke stroji nevede přes obytné prostory (např. penthouse).

Viz i : Strojovna

zpět k přehledu