Bezstrojovnové výtahy

Výtahy bez strojovny

Výtahy bez samostatné strojovny. Pohon (a řízení) se nacházejí – v závislosti na výrobci buď nahoře nebo dole – ve výtahové šachtě.

Dole umístěné pohony mají tu výhodu, že většinou dražší horní poschodí budov nejsou zatěžovány hlukem a servisními pracemi a přístup ke stroji nevede přes obytné prostory (např. penthouse).

Viz i : Strojovna

zpět k přehledu