Bezpřevodové pohony

Co jsou bezpřevodové pohony?

Pohony bez (šnekového) soukolí. Tlačný kotouč je tvarově a silově spojen s rotorem elektromotoru.

zpět k přehledu