• Stavební veletrh Mnichov 2017

Bau 2017 München (Stavební veletrh v Mnichově) Úspěšná prezentace firmy Schmitt + Sohn Aufzüge na největším evropském stavebním veletrhu.

Firma Schmitt + Sohn Aufzüge, evropsky orientovaná rodinná společnost s bohatou tradicí, opět představuje na veletrhu Bau 2017 vynikající služby, moderní výtahové technologie a prémiový produktový design. 

Pro firmu Schmitt + Sohn Aufzüge je veletrh Bau 2017 kromě samotné prezentace práce i důležitou možností, abychom se představil jako výrobce kvalitních výtahových systémů a jako vynikající a spolehlivý partner architektů, projektantů, stavebních inženýrů a rozhodujících orgánů v oblasti stavebnictví.

Mezinárodní veletrh Bau 2017 prezentuje architekturu, materiály a systémy pro průmyslovou, objektovou a rezidenční výstavbu a vnitřní výstavbu. Každé dva roky spojuje veletrh lídry této branže na jedinečnou výstavu, díky čemuž se stal nejdůležitější událostí evropského stavitelství.

Firma Schmitt + Sohn prezentuje fascinující nejmodernější výtahové technologie v bílé architektuře zredukované na nejpodstatnější, která otvírá stále nové perspektivy a umožní nanovo vnímat interiéry a exteriéry, design a techniku. V souhře s prezentovanými výrobky vyplývá z architektury kvalitativně hodnotný celkový dojem - zcela v duchu stanovených cílů firmy Schmitt + Sohn specifických pro tuto značku. Excelentní výrobky, vynikající servis, tvorba hodnot. Přesvědčení firmy od 6. generace.