• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
Rozhovorem s Annou von Hinüber, která je společníkem a zároveň jednatelkou společnosti S+, uzavíráme sérii rozhovorů. V posledním interview jsme si povídali o budoucnosti spolupráce v rámci společnosti S+ i o poučeních z koronavirové krize.

S+: „Před jaké výzvy staví firmu S+ kulturní proměna ve světě práce?“

Anna von Hinüber: „Aktuálně nevidím žádnou konkrétní proměnu, ale spíše změny v jednotlivých bodech. Ve společnosti S+ se mnohem víc odráží její neustálý rozvoj jako moderního zaměstnavatele, který bere ohled na různé potřeby svých zaměstnanců a připravuje půdu pro špičkové výkony.
Vždy jsme šli vlastní cestou a nekopírovali krátkodobé trendy. Výzvou přece je nacházet atraktivní řešení vytvořená na míru různým pracovním oblastem firmy S+, která dlouhodobě umožní úspěšná partnerství s našimi zaměstnanci. K tomu na obou stranách neodmyslitelně patří flexibilita, důvěra a respekt.
Stolní fotbal k tomu u nás nepotřebujeme. Nejsme žádný Berlínský technologický start-up ;-).

Zaměstnanci si dnes svého zaměstnavatele pečlivě vybírají. Samozřejmě k tomu patří pracovní svět, který zaměstnavatel nabízí. My se snažíme být co nejkonkrétnější a komunikovat to směrem ven. Takto si cestu k nám nachází zaměstnanci, kteří se k nám hodí.

S+: „Jaké výhody vidíte pro zaměstnance, kteří pracují v rodinném podniku, jakým je S+?“

Anna von Hinüber: „Aktuálně zjišťujeme, že mnoho našich zaměstnanců k nám přichází z velkých koncernů s jasným požadavkem na plochou hierarchii. To je naše silná stránka: rychlé rozhodovací cesty, kolegiální, partnerské společenství, možnost přímo a samostatně docílit změny a zapojit své nápady – klidně i napříč oblastmi činnosti. A samozřejmě nezávisle na jakýchkoli starých vazbách.
Toto pracovní prostředí umožňuje agilní práci v tom nejlepším slova smyslu: Flexibilita spojená se schopností jednat a ochotou myslet inovativně - namísto lpění na zastaralých postupech. Pro nás není rovnováha mezi pracovním a soukromým životem módním slovem generace Z ani okolností, kterou musíme nyní podnikatelsky řešit, abychom je získali. Spíše se denně intenzivně zabýváme základními požadavky. Slučitelnost rodiny a práce, fyzické a duševní zdraví našich zaměstnanců jako základní předpoklad úspěšné práce je nezbytnou součástí naší firemní kultury a jasným očekáváním našich manažerů. Tento konkrétní požadavek zaměstnanců vůči našim manažerům je proto zakotven i v našich zásadách řízení. Naši firemní odpovědnost v tomto ohledu bereme velmi vážně."

S+: „Co si vzala firma S+ z pandemie koronaviru? Jak bude vypadat spolupráce ve firmě v budoucnosti?“

Anna von Hinüber: „V pandemii koronaviru jsme se zaměřili na to, abychom se naučili řešit nové výzvy s chladnou hlavou a udržitelně ve prospěch našich zaměstnanců. Faktorem úspěchu zde byla svébytná řešení a spolehlivá komunikace.

S+: „Jak tato řešení vypadala?“

Anna von Hinüber: „Vždy se spoléháme na zcela osobní podnikatelskou zásadu: zůstáváme si věrni. Naše myšlení a jednání charakterizuje stálost, důvěra a autentičnost.
Středobodem je pro nás inteligentní pragmatismus místo krátkodobé akce. A tak jsme samozřejmě neposlali jednoduše všechny zaměstnance domů, ale vypracovali pro jednotlivá oddělení inteligentní systém rotace na pracovišti, která každému umožňuje vykonávat svou činnost ve firmě prezenčně. Naši kolegové v servisu a montáži vyjížděli s hygienickými koncepty. Podle aktuálních výzev pandemie jsme se také neustále přizpůsobovali podle potřeb zaměstnanců a firmy. Většinou jsme tak byli o krok napřed před požadavky přicházejícími z politiky.“

S+: „Bude mobilní práce možná i v budoucnu?“

Anna von Hinüber: „Naučili jsme se, že produktivní mobilní práce je možná pro řadu oddělení. Stejně tak jsme viděli, že osobní setkání v týmu a společné rozvíjení dobrých nápadů na místě nemůže nic zcela nahradit. Naším nástrojem při každodenním setkávání je dobrý rozhovor. To často vyžaduje osobní dialog bez zprostředkovatelské technologie. I zaměstnanci si přejí se potkávat se svými kolegy. Díky tomu se udržují osobní vztahy i vztah ke společnosti.
Pandemii koronaviru samozřejmě nevyužijeme k tomu, abychom zredukovali pracoviště ve firmě, a ušetřili náklady. Každý zaměstnanec v kanceláři se může i v budoucnosti spolehnout na své pevné pracoviště ve firmě. Nicméně tam, kde to bude smysluplné a možné, budeme i po pandemii dodatečně nabízet a umožňovat mobilní práci a home office. Sázíme tedy na kombinaci prezenční a distanční práce.
A samozřejmě, co jsme se naučili tak jako mnoho dalších firem: být efektivnější při organizování jednání. Videokonference nahrazují nákladné služební cesty – za předpokladu, že téma nevyžaduje osobní kontakt na místě. Naučili jsme se skutečně cíleně používat všechny tyto technologické možnosti a využít je ve svůj prospěch. Stručně řečeno: spolupráce ve společnosti S+ bude i v budoucnosti vycházet z dlouholetých partnerství, která sází na vzájemnou komunikaci založenou na důvěře, a díky stabilním i flexibilním podmínkám tak dávají vzniknout těm nejlepším nápadům.“

S+: „Vážená paní von Hinüber, děkujeme Vám za tento rozhovor a zajímavé pohledy a výhledy na pracovní svět společnosti S+.“