• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Založením uměleckého a stavebního zámečnictví 13. září 1861 položil Martin Schmitt základní kámen dnešní rodinné firmy Schmitt + Sohn Aufzüge, která dodnes sídlí v Norimberku. S přibližně 1 900 zaměstnanci ve čtyřech zemích a 33 pobočkami je společnost S+ jednou z předních výtahářských firem v Evropě, která vyrobila už více než 100 000 výtahů.

Naši 160letou existenci chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
S naší osmidílnou sérií rozhovorů vás zveme na cestu do zákulisí, kde se dozvíte, jak přistupujeme ke strategickým výzvám a jaká řešení zákazníkům a zaměstnancům nabízíme.

V našem prvním rozhovoru s panem Frankem Schmidtem, ředitelem mezinárodního vývoje, se dočtete, o jaká témata se naše oddělení vývoje produktů zajímá a jakými úkoly se zabývá.

S+: „Pane Schmidte, jaký vývoj na globálním trhu výstavby výtahů považujete Vy osobně za hodný povšimnutí?“

Frank Schmidt: „Na trhu v současné době pozoruji tři vývojové tendence, které ovlivňují, nebo dokonce mění design a vlastnosti našich produktů:
shrnout je lze do tří klíčových slov: udržitelnost, digitalizace a bezbariérovost.“

S+: „Můžete to více rozvést? Co si u vývoje máme představit ve vztahu k udržitelnosti?“

Frank Schmidt: „Udržitelnost našich produktů zahrnuje celou řadu faktorů. Začíná to lokalitou, ve které je umístěna výroba, pokračuje použitými zdroji a spotřebou energie v provozu a končí dlouhou životností s možností oprav a modernizace. Naším velkým příspěvkem v tomto ohledu jsou výrobní závody v Evropě, krátké dodavatelské řetězce, nadčasový design a spolehlivý, regionální servis našich výtahů po celou dobu životnosti. Spotřebu našich výtahů při jízdě lze dále optimalizovat pouze ve velmi omezeném rozsahu: naše motory jsou vysoce účinné a ostatní už je jen čistá fyzika – největší vliv zde má jmenovité zatížení požadované zákazníkem a dopravní výška budovy.
Jiné je to u spotřeby v režimu stand-by. O kompletním vypnutí výtahů lze zřídkakdy uvažovat – všichni očekáváme, že výtah nám bude k dispozici na stisknutí tlačítka. Ve dne v noci.
Je ale nutné dále snižovat energii, kterou výtah spotřebuje v pohotovostním režimu. Toho se dá dosáhnout jen za pomoci nových technologií.“

S+: „Co byste nám pověděl o digitalizaci ve výtahářské branži?“

Frank Schmidt: „Digitalizace je vývoj, který pociťujeme každý den a který stále více proniká a určuje náš každodenní život.
Z pohledu společnosti S+ to mimo jiné znamená, že se naše výtahy musí ještě mnohem více propojit sítí s budovami, ve kterých se nachází. Že musí být spojeny se zákazníky, kteří je každý den používají, a musí posílat své provozní údaje jak nám jako výrobci, tak zákazníkům jako uživatelům či provozovatelům. Ideálně bude výtah vědět ještě o něco dříve než sám uživatel, kdy, kde a jak bude potřeba.
Na prvním místě zde stojí evidence každodenních rutin, ale i propojení sítí s budovou nebo mobilním koncovým zařízením majitele – ale také vždy za předpokladu, že budou splněny zásady ochrany osobních údajů a ochrany před napadením sítě. Témata kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů tak v technologiích výtahů stále více nabývají na významu.“

S+: „Jak moc nás zaměstnává téma bezbariérovosti a jaký vliv to má na utváření našich produktů?“

Frank Schmidt: „Dnešní společnost musí odbourávat jednu bariéru za druhou, ať už se jedná o trvale tělesně postižené osoby, lidi s dočasným omezením (například po úrazu) nebo o bariéry pro uživatele s kočárky, lidi s potížemi se čtením a psaním nebo jinými omezeními, o kterých ani mnozí neví. Výtah jako dopravní prostředek, jako přístupová cesta k veřejným institucím všeho druhu, do školních tříd, knihoven, na pracoviště, sportoviště, do kulturních zařízení nebo jednoduše do vybraných a žádaných bytových prostor – takový výtah musí být možné obsluhovat a používat bezbariérově. Pouze potom splní také zásadní požadavky, které jsou na něj kladeny.

V minulých 160 letech se nám vždy dařilo včas a předvídavě rozpoznat požadavky a vývoj na trhu a proměnit je v dobrá řešení pro naše zákazníky i pro nás. Na tom dále každodenně pracujeme.“

S+: „Vážený pane Schmidte, děkujeme mnohokrát za Vaše zhodnocení.“