• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
Maximilianu Schmittovi, společníkovi ve funkci jednatele ve společnosti S+, jsme v tomto vydání položili následující otázky:

S+: „Pane Schmitte, jaký význam má pro společnost S+ téma ‚udržitelnosti‘?“

Maximilian Schmitt: „Prognózy předpovídají, že se počet obyvatel měst do roku 2050 celosvětově zvýší z dnešních necelých 4 miliard na 6,5 miliard lidí. Zhruba dvě třetiny lidstva budou žít ve městech a budou odkázány na příslušnou infrastrukturu. Trend urbanizace je patrný na celém světě – například ve zvýšené stavební aktivitě. Ale už nyní odpovídá sektor stavitelství a provozu budov v Evropě za téměř polovinu spotřeby zdrojů a energie, třetinu spotřeby vody a třetinu odpadů. O tom, zda se lidstvu podaří společenský posun směrem k udržitelnosti, se tedy bude významnou měrou rozhodovat ve městech:
Dokážeme minimalizovat dopad na životní prostředí ve stavebním sektoru, a současně nabídnout potřebný prostor pro dobré a spravedlivé životní podmínky pro rostoucí počet obyvatelstva? Jak můžeme přispět my jako evropská výtahářská firma k tomu, abychom dostáli své odpovědnosti také za následné generace?“

S+: „Má společnost Schmitt + Sohn Aufzüge na tyto otázky odpovědi?“

Maximilian Schmitt: „Vzhledem k tomu, že máme neustálé zlepšování naší společnosti S+ jako rodinné firmy zakódováno v DNA a doprovázíme kompletní cyklus výrobku, spočívá naše pojetí v celkovém kontinuálním procesu v rámci celého hodnotového řetězce.
To začíná už při vývoji našich výtahů, při kterém klademe velký důraz na energetickou účinnost nových produktů: například pomocí bezpřevodových, účinných pohonů, které spotřebují jenom zlomek elektřiny. Řídicí jednotka, která přechází v době nepoužívání výtahu do pohotovostního režimu, a už téměř obligatorní vypínání světla v kabině zajišťují, že v době, kdy se výtah nepoužívá, (taková doba činí v běžném bytovém domě v průměru 95 % času) je spotřeba elektrického proudu minimální. Naše uvažování však nekončí u vlastního výtahu. Už v roce 2013 jsme přišli s produktem X-Trac, který dokáže významně snížit náklady na vytápění budovy. Tento produkt uzavírá ze zákona povinný otvor pro odvod kouře v šachtě a otevírá jej jen v případě požáru tak, aby mohl kouř uniknout do volného prostoru. Zhruba 20 % našich zákazníků se už při modernizaci své budovy pro tuto možnost rozhoduje.“

S+: „Má tento vývoj také vliv na výrobu a montáž produktů?“

Maximilian Schmitt: „Ve výrobě s pozitivními ekonomickými vedlejšími efekty usilujeme o minimalizaci plýtvání jak, co se týče materiálu a nasazení strojů, tak co se týče procesů. Teprve před několika lety jsme z důvodu udržitelnosti přešli v našem výrobním závodě v Portu od mokrého k práškovému lakování tak, abychom především drasticky snížili spotřebu vody a chemických čisticích prostředků.
Toto celostní pojetí doplňuje účinná montáž a navazující servis. Náš produkt NEXSD® umožňuje prediktivní údržbu a při nahlášení případné poruchy náš servisní technik hned ví, jaký náhradní díl bude potřebovat, což eliminuje nutnost zásahu nadvakrát.
 
Největšího efektu samozřejmě dosáhneme vývojem vysoce kvalitních produktů s dlouhou životností. Což v naší konzumní společnosti, kde se věci zhusta vyhazují, dosud není samozřejmostí. O to obdivuhodnější je, že jsme jednomu z našich zákazníků přednedávnem předávali zlatou servisní smlouvu pro výtah, který v originálním stavu naše firma servisuje plných 100 let.

Vedle těchto hlavních oblastí činnosti je pro nás důležité vyslat viditelné signály: a tak jsme proměnili 2 000 m2 nevyužité plochy v naší pobočce ve městě Coburg v kvetoucí louku. Takové akce mění i u zaměstnanců nastavení mysli a zvyšují snahu každý den pracovat ve svém oddělení udržitelně a přinášet v tomto směru nápady do našeho transparentního systému zlepšujících návrhů tak, abychom byli každý den o kousek lepší.“

S+: „Vážený pane Schmitte, mnohokrát děkujeme za tento podrobný výklad.“