• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
V našem třetím vydání jsme hovořili s Rebekkou Arnoldovou, ředitelkou HR týmu, o výzvách při náboru vhodných zaměstnanců.

S+: „Zažívá firma S+ nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a jak se společnost S+ profiluje v soutěži o nové zaměstnance?“

Rebekka Arnoldová: „Akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve smyslu pracovních míst, která by zůstávala dlouhodobě neobsazená, v současné době zatím nezažíváme. Přesto pociťujeme, že je stále nákladnější a časově náročnější najít na volné pozice vhodné kandidáty. Abychom se v tomto směru zajistili i pro budoucnost, přistupujeme k tématu z několika stran: na jednu stranu jde o to profilovat se jako atraktivní zaměstnavatel tak, abychom přilákali nové zaměstnance a dlouhodobě udrželi vlastní.
Kromě promyšleného systému odměňování orientovaného na výkon existuje řada možností, jak spoluutvářet pracovní pozici v jednotlivých fázích osobního života. Od flexibilní pracovní doby, přes částečný pracovní úvazek zaměstnance v předdůchodovém věku až po dlouhodobé volno. Společnost S+ rovněž poskytuje rozmanitou doplňující nabídku v podobě předplatných jízdenek, zvýhodnění zaměstnanců nebo sportovních kurzů.“

S+: „Jaký význam má pro společnost S+ rozvoj zaměstnanců?“

Rebekka Arnoldová: „Společnost Schmitt + Sohn Aufzüge sází na dlouholetá partnerství, a to i s vlastními zaměstnanci. Na základě toho zaměstnance interně podporujeme. Mají možnost se rozvíjet, odpovídajícím způsobem využít své schopnosti, v rámci společnosti růst a zastávat další pozice. V oboru výtahářství neexistuje žádný speciální vzdělávací kurz, takže je nutné personál kvalifikovat interně. Naše S+ Akademie nabízí více než 100 různých školení, která tento rozvoj zaměstnanců umožňují.
Také oddělení pro duální profesní vzdělávání je vybaveno kvalitními stroji, aby mohlo zprostředkovat odpovídající znalosti. Abychom pro tuto oblast získali vhodné žádosti o odbornou přípravu, je také naším stálým úkolem, abychom byli mladými lidmi vnímáni jako atraktivní zaměstnavatel. Naši učni nejen, že získají výborné odborné vzdělání, ve kterém se pomocí různých oblastí použití propojují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, ale budou mít také užitek z dalších nabídek. K nim patří mimo jiné každodenní hodina četby nebo podniková výuka tak, aby se mladí lidé mohli popasovat se společensky relevantními tématy. Dále nabídka doprovodných předmětů, společný vzdělávací výlet, odpoledne aktivit, podpora cestovních plánů nebo vlastní tablet po dobu vzdělávání.
Na trhu práce se společnost S+ profiluje jako zaměstnavatel s nabídkou atraktivního, individuálního komplexního balíčku s rozmanitými možnostmi rozvoje a vzdělání podle schopností zaměstnance.“

S+: „Vážená paní Arnoldová, děkujeme velmi za Váš výklad!“

Chcete se stát součástí společnosti S+? Pak nám zašlete svou žádost. Nabídku volných pracovních míst najdete zde: https://kariera.schmitt-vytahy.com/volna-mista/

Těšíme se na Vás!