• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
V dnešním interview hovoříme s Timem Goebelem, ředitelem oddělení servisu a modernizace společnosti S+ o budoucnosti servisu výtahů.

S+: „Jak bude vypadat servis výtahů v budoucnosti a jakým vývojem se přitom společnost S+ zabývá?“

Tim Goebel: „Mě aktuálně zaměstnávají tři témata, která pro budoucí servis výtahů a modernizaci zařízení hrají centrální roli: zajištění personálu, zásobování náhradními díly a digitalizace odvětví.“

S+: „Jak při zvládání těchto velkých úloh postupujete?“

Tim Goebel: „Důležitým faktorem úspěchu v této i budoucí době je získání odborného personálu. Tendenci zkracování životních cyklů produktů a digitalizaci řady procesů bude možné zvládnout pouze s vlastním personálem a průběžným kvalifikačním školením. Naše dosavadní strategie spočívající v nasazení výhradně vlastních zaměstnanců se osvědčila. Probíhající vzdělávání zaměstnanců v naší S+ Akademii bude
ve větší míře podporováno online školeními a digitálními workshopy. To zvýší dosah školení a umožní rychle reagovat.

Aktuálně vyvstávají výzvy globálních dodavatelských řetězců. My můžeme těžit z mnoha dlouholetých regionálních partnerství. Díky tomu jsme schopni nejen v případě poruchy v budoucnosti rychle reagovat a zajistit spolehlivé dodávky. A to nezávisle na výrobci zařízení, která servisujeme.

Abychom dostáli rostoucím požadavkům i při současném nedostatku kvalifikovaného personálu, musíme stávající personál nasazovat co nejefektivněji. V tomto směru jsme udělali zásadní krok v podobě digitalizace našich výtahů prostřednictvím produktu NEXSD®.“

S+: „Co se skrývá pod názvem nového produktu společnosti S+ NEXSD® ?“

Tim Goebel: „NEXSD® je modul integrovaný do výtahu, díky kterému může provozovatel monitorovat a vyhodnocovat své výtahy odkudkoli – v reálném čase.
Inteligentní algoritmy a propojení všech účastníků servisního procesu nám kromě eliminace zbytečných zásahů umožní provádět prediktivní údržbu. Díky tomu snížíme nejen počet zásahů při poruchách, ale i dobu jejich trvání.
NEXSD® je přitom na trhu jedinečný: nezávislý na výrobci, kompatibilní s více než 100 různých řídicích jednotek a lze jím každý výtah dovybavit.
Prostřednictvím produktu NEXSD® budeme moci v budoucnu ještě cíleněji komunikovat se zákazníky. Přitom zaručujeme transparentnost, bezpečnost a maximální dostupnost jejich zařízení.

Přesto jsme i přes účelnou podporu pomocí IoT pevně přesvědčeni, že špičkový servis ve výsledku mohou poskytnout jen kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. Na to se firma S+ spoléhá už 160 let.“

S+: „Vážený pane Goebele, děkujeme za rozhovor!“

Chcete se dozvědět více o našem novém produktu NEXSD®? Zde https://www.schmitt-vytahy.com/nexsd/ přejdete přímo k tomuto produktu.