• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
S Haraldem Schwabem, ředitelem IT oddělení a personalistiky společnosti S+, jsme si povídali o digitalizaci a automatizaci.

S+: „Pane Schwabe, jak si stojí společnost S+ v oblasti „digitalizace a automatizace“ ve firmě?“

Harald Schwab: „IT ve firmě Schmitt + Sohn si jako nejvyšší prioritu klade zajištění bezpečnosti firmy. Všechny IT projekty se tomuto cíli podřizují.
Digitalizace ve firmě S+ probíhá už od 60. let 20. století, a ne teprve od doby, kdy se tohoto pojmu v nultých letech 21. století chopili marketéři. Máme ambici se v některých oblastech digitalizace a automatizace stát lídrem, jako např. v oblasti integrace kalkulací, vytváření kusovníků a výkresů nebo virtualizace. Veškeré naše vývojové snahy se odvíjí ve znamení sjednocení a integrace funkcí a dat, abychom například zabránili redundanci dat. Automatizace je implicitní důsledek tohoto zlepšování procesů.“

S+: „Jaké projekty v tomto směru společnost S+ plánuje?“

Harald Schwab: „Poté, co jsme aktuálně úspěšně implementovali nový ERP systém, chceme na to navázat a realizovat další projekty důležité pro digitalizaci a automatizaci, jako je systém správy dokumentů a produktových dat (DMS/PDM), systém řízení lidských zdrojů a novou integrovanou evidenci časových a provozních údajů jako základ budoucího určování výrobních nákladů a získávání informací o stavu výroby (transparence). Kromě toho už nějakou dobu pracujeme na naší S+ aplikaci, která se má stát základem interní a externí mobilní komunikace. Pro interní adresáty je v centru pozornosti komunikace (chat, výměna informací, ...), evidence času a materiálu / plánování zakázek / optimalizace tras a poskytování ad hoc klíčových údajů o společnosti pro řízení firmy.
Vůči externím adresátům má aplikace plnit marketingové úlohy, má podpořit poradenství zákazníkům a poskytování informací, např. kalkulací výtahu nebo vytvořením výkresu zařízení podle norem na místě u zákazníka.“

S+: „Můžete stručně shrnout svou práci?“

Harald Schwab: „Digitalizace a automatizace jsou klíčové IT kompetence. Ve firmě není žádná oblast, která by nebyla nějakým způsobem zapojena do IT prostoru. O to důležitější je integrovat IT co nejdříve do všech projektů ve společnosti. Pouze tak můžeme zaručit, že výsledky projektů od začátku budou odrážet reálné možnosti IT a procesů.“

S+: „Vážený pane Schwabe, děkujeme za rozhovor a Váš výklad!“