• Pobočka - architektura Schmitt + Sohn Coburg

Firma Schmitt + Sohn Aufzüge předvádí podnikovou kulturu architektonickou kvalitu a inspirující pracovní prostředí.

Díky nové pobočce v Coburgu se prezentuje firma Schmitt + Sohn Aufzüge nejen jako výrobce kvalitních výtahových systémů, ale i jako vynikající a spolehlivý partner pro architekty, projektanty a rozhodovací orgány v oblasti stavebnictví. Zároveň si firma připravuje v architektonickém pilotním projektu základní rysy budoucího stavebního vývoje v podnikání. Funkčnost, transparentnost, komunikativnost a udržitelnost určují architektonický koncept. Člověk stojí v popředí. Kvalita pracovního prostředí člověka zastupujícího firmu má velký význam. Výjimečné výkony vyžadují výjimečné prostory, ve kterých se mohou naplno rozvíjet výjimečné talenty, služby, kompetence, zákaznicky orientovaný servis a partnerství.

Díky pobočce v Coburgu vzniklo pracovní prostředí, které nadchne a inspiruje. Zde ve spolupráci s architekty, inženýry a rozhodujícími orgány plánujeme, vyvíjíme a tvoříme vynikající výtahy pro náročnou architekturu.

Vítejte u firmy Schmitt + Sohn Aufzüge.