• NEXSD®

NEXSD® Elevator Services

Nový produkt společnosti Schmitt + Sohn Aufzüge je na trhu jedinečný: nezávislý na výrobci, kompatibilní s více než 100 různých řídicích jednotek a s možností dovybavení, kdy si jen budete přát – výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje a 160leté zkušenosti v oblasti stavby výtahů.

NEXSD® je více než jen malá krabička ve výtahu: s NEXSD® může provozovatel monitorovat a vyhodnocovat své výtahy odkudkoli, a to v reálném čase. Systém zároveň shromažďuje všechny relevantní údaje, využívá je pro prediktivní analýzy a díky inteligentním algoritmům zaručuje maximální dostupnost.

„Už před spuštěním produktu jsme zaznamenali neuvěřitelnou poptávku,“ říká Maximilian Schmitt, jednatel a společník společnosti Schmitt + Sohn Aufzüge. „Zákazníci si přejí transparentnost, bezpečnost a maximální dostupnost svých zařízení. Taková přání dokážeme prostřednictvím systému NEXSD® beze zbytku splnit.“

NEXSD® znamená „NEXt Service Dimension“ a zahrnuje následující služby:

  • NEXSD AWM® je čtvrtá generace dozorců výtahů, kteří provádí nepřetržitou a komplexní kontrolu výtahů tak, aby případné problémy byly okamžitě identifikovány.
  • NEXSD CUSTOMER COCKPIT® poskytuje provozovateli přístup ke všem důležitým provozním údajům výtahu v reálném čase. Dashboard umožňuje, aby provozovatel mohl kdykoli a odkudkoli kontrolovat stav svých zařízení. Zamezí se tak drahým zásahům, které jsou zbytečné, a přitom je možné pohodlně a nekomplikovaně objednávat a schvalovat opravy.
  • NEXSD CARE® shromažďuje relevantní data tak, aby byly včas rozpoznány například příznaky opotřebení, a mohly být odstraněny ještě dříve, než nastane porucha.
  • NEXSD INSPECT® vyhodnocuje především data všech zařízení náchylných k poruchám. Data analyzuje tým odborníků, který vyhotoví zprávu s doporučením specifických opatření. Tím lze lépe porozumět vyplývajícím nezbytným opatřením a obnovit dostupnost zařízení.  

NEXSD® je nyní dostupný pro nová zařízení v Německu, Rakousku, Portugalsku a České republice.

Zjistěte více na: schmitt-vytahy.com/nexsd/