• 20 000 eur na dobrou věc

Při decentralizované akci urazili zaměstnanci firmy S+ 7 200 kilometrů

Na konci června se vydalo na cestu 344 zaměstnanců: na kole i pěšky, lokálně na mnoha místech v Německu, Rakousku, Portugalsku, České republice a mnoha dalších zemích.  
Za podpory rodin, přátel a zvířecích společníků ujeli přes 6 000 km na kole a uběhli přes 1 200 km.

Za každý kilometr věnovala společnost S+ částku různým sociálním institucím, které zaměstnanci vybrali. Celkem tak bylo vyplaceno 20 000 eur na dobré účely.

Podporu obdržely důležité instituce, jako například obecně prospěšná společnost B.E.Z.va Nejdek, nadační fond Dům Ronalda McDonalda, nezisková organizace dárců kostní dřeně DKMS, Svaz na ochranu dětí, Nepal Youth Fundation, Svaz na ochranu zvířat, „Vůz posledních přání“, dětská nemocnice Cnopfsche Kinderklinik a mnohé další.